Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası’nın sunduğu farklı plan ve avantajlarla sağlıklı günler diliyoruz.

  • Ayakta ve Yatarak Tedavi
  • Seçimlik Doğum Teminatı
  • Yurt Dışı Tedavi
  • Acil Yardım Hizmeti
  • Mamografi Kontrolü
  • PSA Kontrolü
  • Check–Up

VIP Silver, VIP Gold ve VIP Platinum Sağlık Sigortası Poliçelerimiz yeni satışa kapalıdır. Ancak mevcutta poliçesi olan müşterilerimiz bu üründen faydalanmaya devam edebilirler.

Nasıl Alabilirim?

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için acentelerimizi ve Müşteri İletişim Merkezi’mizi her zaman arayabilirsiniz. Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Sıkça Sorulan Sorular

Özel Sağlık Sigortası Planları Nelerdir?

Süper Plan: HDI ‘nin tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında, alınan tüm teminatların geçerli olduğu ve anlaşmalı öğretim üyesi farklarının da karşılandığı en üst plandır. Sadece bu planda alabileceğiniz”Ayakta Tedavi Katkı Payı Klozu” ile anlaşmalı kurumlarda ayakta tedavi katkı paylarını da ödemezsiniz. Bu kloz, limitsiz ayakta tedavi (A4) teminatı alanlara yıllık risk değerlendirmesi ile verilebilen, yenileme garantisine dahil olmayan özel bir klozdur.

Temel Plan: Bir sağlık sigortasında arayabileceğiniz tüm standartları size sunan bir plandır. Bu plan için Beyaz ve Kırmızı Grup tüm anlaşmalı kurumlarımızda geçerlidir, BESTMED referans merkezlerimizde ise ilave avantaj ve güvenceler içerir.

Akıllı Plan: Akıllı Plan, size Beyaz Grup’ta tam ve kaliteli hizmeti, ek katılım payı ödemeksizin verirken, ihtiyaç halinde biraz daha fazla katkı payı ödeyerek Kırmızı Grup’tan da limitsiz veya aynı limitler dahilinde yararlanabilmenizi sağlayan bir plandır. BESTMED referans merkezlerimizde ise ilave avantaj ve güvenceler içerir.

Yurt Dışında Tedavi Olabilir Miyim?

Yurt dışı ek tedavi teminatı aldığınızda, herhangi bir ülkede yapılan tedaviniz ile ilgili yatarak tedavi sağlık giderlerini belirlenen limit dahilinde %80 oranında teminat altına alıyoruz. Üstelik Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan durumlar veya yurt dışında acil sağlık hizmeti almanız gerektiğinde bu ek teminatınız olmasa bile belirlenmiş koşullar ve limitleriniz çerçevesinde tedavi imkanınız bulunmaktadır. EUROCENTER, yurt dışı sağlık kurumlarından alınan hizmetlerde yardım ve destek aldığımız, gereğinde sizin adınıza ve teminatınız dahilinde ilgili kuruma doğrudan ödeme sürecini yöneten Asistans Kurumumuz ve önemli bir iş ortağımızdır. Yurt dışında ayakta tedavi teminatı bu kapsamda bulunmamaktadır.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nasıl Verilir?

36 ay kesintisiz olarak sağlık poliçenizi devam ettirmeniz halinde yapılan risk değerlendirmesinin ardından Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz. Ayrıca annenin tek başına veya baba ile ayrı planlarda sigortalı oldukları durumlarda, bebeğinize Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz. Ancak bunun için Doğum masrafları HDI Sigorta’da karşılanmış ve 15 günlük bekleme süresini tamamlayarak başvurmuş olması, risk değerlendirmesinin de olumlu bulunması gerekiyor. Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilen her iki durumda da bu sigortalılar için kesintisiz devam ettikleri sürece ömür boyunca bir daha Risk Değerlendirmesi yapılmadan her yıl güncel poliçe ile yenileme yapılır.

Anlaşmalı Kurumlar Arasında Bir Fark Var mı?

Bir önceki poliçenizde yapılan sağlık harcamaların toplamı, poliçe tutarınızın%30’un altında kaldığı ardışık her yıl için birer kademe indirime hak kazanılır. Her bir kademe%15 indirime karşılık gelmektedir. Bu oran yükseldikçe indirim kademeleri de giderek azalır ve ek prime konu olur. En fazla indirim ve ek prim aynı şekilde 3’er kademedir.

Geniş Aile Poliçesi ve İndirim Oranları Nedir?

Aynı plan ve alt planda yer alan sigortalılar, sayısına bakılmaksızın%10 aile indirimine hak kazanır. HDI sağlık sisteminde aynı poliçe üzerinde sigortalılar dilerlerse farklı alt planları da alabilirler. Bu durumda aile indirimi%5 olarak uygulanır. Üstelik HDI ‘nin geniş aile konseptine tüm birinci derece aile mensupları, dededen toruna yaşayan tüm kuşaklar dahildir ve aynı poliçede yer alabilirler.

Sağlık Sigortası Giderleri Vergi Matrahından İndirilebilir mi?

Sağlık Sigortaları için ödenen primleri vergi matrahından indirebilirsiniz.

Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, Sağlık Sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler. Sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Ücretli çalışanlar; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin%15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

Örneğin: 3000 TL brüt maaş alan bir kişi ayda ortalama 150 TL özel sağlık sigortası ödemesi yaparken, 31 TL vergi iadesi kazanır ve primin yaklaşık%20’si oranında vergi avantajı sağlamış olur.

Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin%15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

 

Tüm Hakları Saklıdır 2020 Doruk Web Tasarım

Open chat
Whatsapp Hattımızdan Hızlı Bilgi Alın
Özel Sağlık Sigortası teklifi almak istiyorum